يادی از پدرم (حاج آقا رسول)

خدا رحمتش کند. دیروز به مادرم و برادر شهیدم پیوست خیلی میتوانم در اطراف زندگی او بنویسم ولی خلاصه ی آن این است که آئینه ی مجسم مظلومیت و تلاش حقانیت و محرومیت بود.

انجام درست کار درست

اهل خبره اثر بخشي (EFFECTIVENESS) را « انجام كار درست» تعريف كرده‌اند كه نشان‌ دهنده نسبت ارتباط خروجي‌ها با اهداف است.

تكليف بزرگ

چه شد كه با يك حركت برق آسا اين طور كه گفته شده و هست داعش توانست به نيمه شمالي عراق هجوم ببرد و در بخش هايي از آنجا مستقر شود! و برخورد با آن ها چگونه و به چه صورتي بايد انجام پذيرد! در چاره جويي دنيا چه بايد بكند؟

يادی از شهدای منا

به كندی و آرام آرام دوماه سخت بر بازماندگان شاهدان منی و از عید قربان 1437 گذشت. اندوه فرزندانی كه پدر از دست دادند و مادران، پدران، خواهران و برادرانی كه عزیزشان در عید قربان امسال قربانی شدند حالا شكل دردآوری به خود گرفته است.