عملیات رمضان

 منبع : Heydarpoor.ir

 نويسنده : دکتر عوض حیدرپور    ایمیل : info(@)heydarpoor.com

 نوشته شده در تاريخ : 1391/06/06   ( آخرين ويرايش : 1391/06/13 )

روز شنبه از تهران به شهرضا زنگ زديم. ليست و آدرس مجروحين را گرفتيم. شنبه 15/5/1361 در بيمارستان ساسان تهران عيادتي از داداش سيف ا... انجام داديم. تعداد ديگري از مجروحين را هم ديديم و ساعت 18 از تهران راهي شهرضا شديم و صبح 16/5/1361 به شهرضا رسيديم.

داستان آن شبي هم كه در آمبولانس آقا جواد تند مي رفت و آقاي انصاري پور فردا صبح مي گفت فكر مي كني الوار بار كرده اي مربوط به همين سفر و شام جمعه اي كه از دارخوين به طرف تهران راه افتاديم.

درخصوص عمليات رمضان بد نيست به يك مسئله اشاره كنم كه بايد آنروز 7/5/1361 ساعت 11 تا 1 بعدازظهر در منطقه محل احداث خاكريزها مي بودي و مي ديدي كه گرمازدگي، خستگي، بي خوابي، خاك و خل چه كرده بود كه بچه ها نه حال راه رفتن داشتند نه چشم هايشان از بي خوابي باز مي شد و نه گرما و خاك اجازه مي داد جايي را ببيني. ولي با چه ايثاري جانفشاني مي كردند. قرمزي و خستگي و بي رمقي چشم حاج رضا حبيب اللهي، روحيه و خستگي حاج  احمد و بي رمقي بچه هاي لودرچي و نيروهاي موجود در منطقه را مي نمي توانم به هيچ وجه توصيف نمايم. بعدها ما گرمازدگي، كمبود سديم، كم آبي بدن را خوب تجربه كرديم ولي اين روزي كه برايتان نوشتم (7/5/61) ما انصافاً نه تجربه اي داشتيم و نه مي دانستيم در آن ميدان سخت بهترين كارها چيست؟ كسي هم در دانشكده پزشكي نيازمنديهاي جنگ و منطقه حاره و كوهستانهاي پر از برف را درس نمي داد.

بهر حال گذشت.

از داداش سيف ا... (سردار شهيد حاج سيف ا... حيدرپور) هم بگويم كه در اين عمليات هم دستش آسيب جدي ديده بود و هم پريتونيت بعد از لاپاراتومي پيدا كرد كه معالجات او تا عمليات محرم بطول انجاميد و در جريان لاپاراتومي او مقداري از اعضا و احشاء او برداشته شد. پانكراس او هم جدي آسيب ديد و بعد از عمليات گرفتار چاقي و بعدها چسبندگي هاي متعدد و سرانجام ديابت شد كه چه مشكلاتي براي او فراهم كرد. 

شهداي عزيزي در خلال عمليات رمضان از خطه جنوب استان اصفهان به  انقلاب تقديم شدند كه با مرور نام آنها يادشان را گرامي ميداريم.

شهيد غلامحسين رهنمايي

شهيد اسدا... سبزيان

شهيد مرتضي محمديان

شهيد هوشنگ خسروي

شهيد محمدجواد يزداني

شهيد حاج عباس عموعلي

شهيد سيدمهدي رهنمايي

شهيد مجتبي صحفي

شهيد اباصلت سلطانپور

شهيد محمد ايزدي

شهيد فتح الله ضيايي

شهيد علي حيدري

شهيد يدا... طالبيان

شهيد ابراهيم اطرشي

شهيد عبدالعلي ثالثي

شهيد اكبر تكاملي

شهيد امرا... اسماعيلي

شهيد عبدالخالق بگي

شهيد منصور تيموريان

شهيد احمدرضا دباغ

شهيد هدايت الله رضايي

شهيد محمود سلطاني

شهيد آيت ا... شادمند

شهيد عبدا... صفري

شهيد محمدرضا رضايي

شهيد آيت ا... طالبي

شهيد قربانعلي طالبي

شهيد حبيب ا... علي عابدي

شهيد محمد كاظم

شهيد مهدي مقصودي

شهيد مصطفي نجفي

شهيد كمال يثربي

شهيد غلامحسين يونسي

شهيد كرامت ا... كاظمي

<< آخرین صفحه   2 3 4 5 6 7 8   اولین صفحه >>