خواب روزانه

 منبع : heydarpoor.ir

 نويسنده : دکتر عوض حیدرپور    ایمیل : info(@)heydarpoor.com

 نوشته شده در تاريخ : 1391/06/06   ( آخرين ويرايش : 1392/02/07 )

چرت روزانه، توانايي مغز را براي فراگيري اطلاعات تازه افزايش مي دهد.  دانشمندان دريافته اند کساني که در طول روز 90 دقيقه خوابيده اند از عهده آزمايش هاي مربوط به فراگيري اطلاعات و علوم شناختي بهتر برآمدند.   مغز انسان براي اين که فضاي تازه اي براي آموخته هاي جديد ايجاد کند احتياج به مدتي استراحت دارد

خواب کوتاه نه تنها عوارض بي خوابي دراز مدت را بر طرف مي کند، بلکه قوه شناخت و ادراک شخص را در مقايسه با زمان قبل از خواب افزايش مي دهد. درست مثل اين است که صندوق پست الکترونيک حافظه شما پر مي شود و تا هنگامي که شما با توسل به خوابيدن محتويات اين صندوق را به بخش حافظه دور نفرستاده ايد، جايي براي دريافت نامه الکترونيکي تازه که در اينجا مقصود فراگيري هاي جديد است، نداريد.

هنگام خواب، مغز انسان فرصت دارد تا اطلاعاتي را که فرا گرفته به بخش هيپوکامپ مغز که مسئول حافظه بلند مدت است، منتقل کند. هيپوکامپ خاطرات گذشته را به شکل کوتاه يا دراز مدت حفظ مي کند.دانلود فايل : خواب روزانه ( 93KB )