گزارشی از عملکرد ها 

كاري كه روي ارابه افتاد اول مو به مو جلو مي‌رود و در ادامه كوه به كوه پيش خواهد رفت.

گزارش‌دهي و شرح عملكرد مسئولين براي اطلاع ملت پديده‌اي ممدوح است. به ياد داريم در پايان سال 1382 كه انتخابات مجلس هفتم انجام شد وضعيت خدمات اشتغال و توسعه در شهرضا، دهاقان و منظريه و روستا چگونه بود. امروز هم قابل ملاحظه است و آنچه شده به وضوح ملموس است.

جهت دانلود و مشاهده گزارش عملکرد کامل ماهانه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

   دانلود : گزارش عملکرد مهر 1394           حجم فایل 170 KB
   دانلود : گزارش عملکرد شهریور 1394           حجم فایل 171 KB
   دانلود : گزارش عملکرد مرداد 1394           حجم فایل 168 KB
   دانلود : گزارش عملکرد تیر 1394           حجم فایل 220 KB
   دانلود : گزارش عملکرد خرداد 1394           حجم فایل 165 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اردیبهشت 1394           حجم فایل 222 KB
   دانلود : گزارش عملکرد فروردین 1394           حجم فایل 169 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اسفندماه93           حجم فایل 150 KB
   دانلود : گزارش عملکرد دی ماه93           حجم فایل 181 KB
   دانلود : گزارش عملکرد بهمن ماه 93           حجم فایل 150 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اذرماه 93           حجم فایل 140 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اردیبهشت1393           حجم فایل 267 KB
   دانلود : گزارش سفر آنکارا_اجلاس کمیته امور سیاسی           حجم فایل 590 KB
   دانلود : گزارش عملکرد فروردین 1393           حجم فایل 214 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اسفند 1392           حجم فایل 216 KB
   دانلود : گزارش عملکرد بهمن 1392           حجم فایل 229 KB
   دانلود : گزارش عملکرد دی 1392           حجم فایل 248 KB
   دانلود : گزارش عملکرد آذر 1392           حجم فایل 130 KB
   دانلود : گزارش عملکرد آبان 1392           حجم فایل 286 KB
   دانلود : گزارش عملکرد مهر 1392           حجم فایل 73 KB
   دانلود : گزارش عملکرد شهریور 1392           حجم فایل 130 KB
   دانلود : گزارش عملکرد مرداد 1392           حجم فایل 88 KB
   دانلود : گزارش عملكرد تير١٣٩٢           حجم فایل 168 KB
   دانلود : گزارش عملكرد خرداد١٣٩٢           حجم فایل 169 KB
   دانلود : گزارش عملكرد ارديبهشت ١٣٩٢           حجم فایل 214 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اسفند١٣٩١           حجم فایل 91 KB
   دانلود : گزارش عملکرد بهمن ١٣٩١           حجم فایل 84 KB
   دانلود : گزارش عملکرددی١٣٩١           حجم فایل 63 KB
   دانلود : گزارش عملکردآذر ١٣٩١           حجم فایل 64 KB
   دانلود : گزارش عملکرد آبان ماه ١٣٩١           حجم فایل 151 KB
   دانلود : گزارش عملكرد مهر ماه ١٣٩١           حجم فایل 204 KB
   دانلود : گزارش عملکرد شهريور ماه ١٣٩١           حجم فایل 152 KB
   دانلود : گزارش عملكرد مرداد ماه ١٣٩١           حجم فایل 200 KB
   دانلود : گزارش عملکرد تیر ماه ١٣٩١           حجم فایل 205 KB
   دانلود : گزارش عملکرد خرداد ماه ١٣٩١           حجم فایل 200 KB
   دانلود : گزارش عملکرد اردیبهشت ماه ١٣٩١           حجم فایل 199 KB
   دانلود : گزارش عملکرد فروردین ماه ١٣٩١           حجم فایل 200 KB
   دانلود : گزارشی از عملکرد ها           حجم فایل 768 KB