آخرین سیگار

99/11/30 - 09:46
20 بازدید کمتر از یک دقیقه زمان مطالعه

آخرین سیگار

در این فرصت با اقرار به زشتی مصرف سیگار بیان شده که هر سیگاری می تواند آخرین سیگار باشد

برچسب‌ها:
م

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد