برگی از خدمت در دوره نمایندگی

99/11/30 - 09:40
24 بازدید کمتر از یک دقیقه زمان مطالعه

برگی از خدمت در دوره نمایندگی

در این فرصت به مباحث اولین جلسه که برای ایجاد دانشگاه دولتی در شهرضا اتفاق افتاد پرداخته می شوذ.

برچسب‌ها:
م

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد