معرفی

عوض حیدرپور شهرضاییآقای عوض حیدرپور شهرضایی

نام پدر : رسول
سال تولد : 1333
محل تولد : شهرضا
تسلط بر زبان (های) : عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- نماینده دوره های هفتم و هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات:
 - دکترای پزشکی
- دافوس

پزشک متخصص: بیهوشی (آنستزی)