با عنایت به ثقل مصوبات مجلس هشتم در بعد اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی و بهبود تولید در کشور دغدغه های بعدی ام بدست می آید

1400/01/02 - 23:35
715 بازدید کمتر از یک دقیقه زمان مطالعه

با عنایت به ثقل مصوبات مجلس هشتم در بعد اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی و بهبود تولید در کشور دغدغه های بعدی ام بدست می آید

با عنایت به ثقل مصوبات مجلس هشتم در بعد اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی و بهبود تولید در کشور به دغدغه های ما در آن مجلس می پردازد.

برچسب‌ها:

تصاویر

فیلم ها

صوت ها

م

فایل ها

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد